Nosūtīt cenas pieprasījumu (FTL)

CONTACT DETAILS
LOADING/UNLOADING DETAILS
CARGO DETAILS
Nosūtīt pieprasījumu
 

Mūsu rekvizīti

SIA “Kreiss” | Reģ. Nr. 40103116320 | PVN reģ. Nr. LV40103116320

“Bērzlapas 5”, Mārupes novads, LV-2167, Latvija | Tālr.: +371 67409300

fakss: +371 67409301 | Banka: Luminor Bank AB Latvijas filiāle

NDEALV2X | Konts: LV14 NDEA 0000 0830 2201 8 (EUR)